W OFERCIE prace geodezyjne i kartograficzne

- mapy do celów projektowych i innych 
- wytyczenia obiektów na grucie 
- pomiary inwentaryzacyjne (kontrolne, powykonawcze) 
- pomiary niwelacyjne, pomiary mas ziemnych 
- kompleksową obsługę inwestycji 
- opracowania branżowe (m.in. generowanie plików wsadowych do maszyn budowlanych) 
- podziały nieruchomości 
- wznowienia punktów granicznych 
- ustelenia przebiegu granic 
- rozgraniczanie nieruchomości 
- opracowania kartograficzne (GIS, SIT) 
- sporządzanie dokumentacji do celów prawnych
GRADIAN - usługi geodezyjne
telefon: +48 884-284-011